GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai2procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

av

av

Rugpjūčio 7 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Pagalbos šeimai paslaugų skyriaus socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis dalyvavo savitarpio mokymuose „Šeimos finansinio raštingumo ugdymo pagrindai“. Mokymus organizavo skyriaus vadybininkės Kristina Butkienė ir Ramutė Matijošaitienė.

Socialinės darbuotojos darbui su šeimomis, patiriančiomis riziką, išklausė teorinę dalį ir atliko  praktinę užduotį, įgijo naujų bei atnaujino turimas žinias apie Valstybinėje šeimų ir vaikų rėmimo sistemoje priimtus ir nuo 2020 m. įsigaliojusius pakeitimus, reikalingus dirbant su paslaugų gavėjais. Socialiniame darbe labai svarbios nuolat atsinaujinančios žinios ir gebėjimas informatyviai ir prieinamai pateikti klientui reikalingą informaciją.

Mokymų metu vykusioje diskusijoje buvo gvildenami ir kiti šiame darbe atsirandantys klausimai.

Atvejo vadybos šeimai taikymas - nauja paslauga, sąlygojanti kolegialią darbo specifiką. Kompleksinis požiūris į šeimą, į ją ištikusius sunkumus ir paslaugų šeimai suradimas itin svarbus mūsų besikeičiančiame pasaulyje. Nuolat kintanti aplinka lemia iššūkius, su kuriais vieniems yra nesunku susitvarkyti, kiti patiria tam tikrus sunkumus. Visuomenės atskirtį patiriantys žmonės nustoja motyvacijos keistis ir tada atsiranda rizika jiems patiems, o ypač jų šeimose augantiems vaikams.

Pagrindinis uždavinys taikant atvejo vadybą – visapusiškai pažinti šeimą, suprasti šeimos sunkumus, poreikius bei gebėjimas numatyti pagalbos žingsnius.

Visuminis požiūris į šeimą, kaip į vientisą organizmą, lems mūsų visų darbo sėkmę ir šeimos, kuri atsiduria mūsų darbo lauke, gerovę. Mokymuose gvildenome bazinius šeimos poreikius. Čia kaip ir Maslow sukurtoje poreikių piramidėje, pradedama nuo pagrindinių poreikių patenkinimo, kad šeima, vaikai namuose būtų aprūpinti maistu, reikiamais rūbais ir daiktais, labai akcentuojamas saugumas ir jo užtikrinimas, emocinis, psichologinis, sociokultūrinis auklėjimas.

Vaikas - mažas žmogus negalintis savęs aprūpinti ir apsaugoti. Tai esminė tėvų pareiga, kuri, kaip kartais nutinka, perleidžiama svetimiems.

Socialinio darbo esmė - padėti gebėjimų stokojantiems suaugusiesiems suprasti jų pareigas prieš į gyvenimą pašauktus vaikus, jas prisiimti ir vykdyti.

Bendradarbiaudami su šeima ir specialistais siekiame surasti šeimose viltį gyventi pilnavertį gyvenimą.

Informaciją parengė atvejo vadybininkė R. Matijošaitienė