GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai2procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas Integralios pagalbos plėtros veiksmų planas, pagal kurį savivaldybėse bus teikiama integrali pagalba, bus įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Veiksmų planui įgyvendinti skirtos lėšos sudaro apie 16,4 mln. Eur.

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ taip pat dalyvaus projektų konkurse teikti integralios pagalbos paslaugas namuose.

Įgyvendinant projekto veiklas, bus teikiamos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus paslaugos, t. y. šeimose prižiūrimiems asmenims paslaugos, siekiant, kad juos prižiūrintiems artimiesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, t. y. sudarytos sąlygos gauti aukštesnės kokybės integruotas paslaugas (globą ir slaugą) namuose. Bus teikiamos konsultavimo paslaugos (pagalbos prižiūrint patiems) šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis.

Planuojama, kad savivaldybėse, kurios iki šiol neteikė integralios pagalbos ir kurios dalyvaus įgyvendinant 2016–2020 m. finansavimo laikotarpio projektus, tokios paslaugos bus pradėtos teikti 2016 m. pabaigoje.