GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai2procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

Seminarą  ves Jurbarko švietimo centro PPT I kategorijos psichologė Nijolė Janonytė, Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Snieguolė Mažeikienė, specialioji pedagogė metodininkė Jovita Gėdminaitė, vyr. specialioji pedagogė Lijana Mockevičienė.

Seminaro metu bus patobulintos šios profesinės kompetencijos:

  • kurti saugią, ugdytinio emocinį, socialinį, intelektualinį, dvasinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką;
  • saugiai ir veiksmingai pritaikyti fizinę erdvę, naudoti komunikacijos ir darbo technologijas, įrankius, priemones, leidžiančias siekti geresnių  darbo su ugdytiniais rezultatų;
  • parengti ugdytiniams įdomią ir patrauklią ugdymo(si) medžiagą;
  • taikyti įvairias psichosocialines ir edukacines intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus;
  • tikslingai taikyti šiuolaikinius darbo būdus ir metodus;
  • naudoti įvairias ugdymo strategijas;
  • vertinti kliento vystymąsi, pažintines galias ir veiklą vadovaujantis psichologijos teorijomis;
  • objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje išlaikant savigarbą ir pasitikint savimi.