GB flag 16   email white 24    facebook 

Administracijos darbo laikas

Darbo dienomis:  8.00 val. – 17.00 val.

Penktadieniais:   8.00 val. – 15.45 val.

Pietų pertrauka:  12.00 val. – 12.45 val.

 

Renginiai
Pirm A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
312procentu parama mini

Įsigykite ir paremkite

cart logo

Naudingos nuorodos

VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ pagrindinis tikslas – kokybiškai teikti plataus spektro socialines paslaugas, užtikrinti, kad paslaugos gavėjas gautų laiku ir jo socialinius poreikius atitinkančias paslaugas.

Šio tikslo mes siekiame taikant EQUASS kokybės sistemą.

Mūsų ilgalaikiai kokybės tikslai ir įsipareigojimai:

 • Atitikti Įstaigos paslaugų gavėjų, socialinių partnerių, steigėjo, finansuotojų ir tiekėjų lūkesčius bei poreikius.
 • Teikti kokybiškas, saugias, savalaikes ir kvalifikuotas paslaugas.
 • Kasmet vertinti darbuotojų kvalifikacijos poreikį ir sudaryti sąlygas jos kėlimui.
 • Įstaigos veikloje vadovautis EQUASS kokybės principais: teisės, etika, lyderystė, partnerystė, dalyvavimas, orientacija į asmenį, orientacija į rezultatus, nuolatinis gerinimas, kompleksiškumas.
 • Užtikrinti pakankamus išteklius kokybės vadybos sistemos palaikymui ir nuolatiniam tobulinimui.
 • Nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, taikant EQUASS kokybės principus.
 • Įgyvendinti kokybės politiką ir tikslus, užtikrinti jų tinkamumą ir sklaidą.

 Mūsų veiklos principai:

 • užtikriname kokybę visose Įstaigos veiklos srityse;
 • kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose yra atsakingas už atliekamo darbo kokybę ir kokybės gerinimą;
 • palaikome ryšius su partneriais, paslaugų gavėjais ir jų artimaisiais, stengiamės patenkinti paslaugų gavėjų lūkesčius ir pasitikėjimą;
 • didelį dėmesį skiriame paslaugų planavimui, procesų kontrolei;
 • kruopščiai analizuojame paslaugų gavėjo poreikius, dalyvaujame projektinėse veiklose naujų paslaugų išbandymui;
 • minimali kontrolė, maksimali savikontrolė– pasitikime žmonėmis, suteikiame jiems atsakomybę ir įgaliojimus, vertiname darbuotojų pastangas ir darbo rezultatus, skatiname darbuotojų kūrybiškumą, mąstymą, atsakomybę už atliekamą darbą;
 • kasmet analizuojame veiklos rezultatus, atsižvelgdami paslaugų gavėjų poreikius, vertindami paslaugų rezultatyvumą, tobulindami darbo organizavimą, vykdydami nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, dalindamiesi gerąja patirtimi, viešindami rezultatus ir diegdami inovacijas.

Įstaigos kokybės tikslai, įsipareigojimai ir veiklos principai yra numatyti VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ Kokybės politikoje, patvirtintoje 2019 m. sausio 9 d. direktorės įsakymu Nr. V-12.