Jurbarko socialinės paslaugos

Apie mus

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” steigėja – Jurbarko rajono savivaldybės taryba.

Įstaigos veiklos sritys:

  • Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos.
  • Specialiosios socialinės paslaugos: socialinė priežiūra (pagalba į namus, laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose, pagalbos šeimai paslaugos: atvejo vadyba ir darbas su šeimomis, apgyvendinimas nakvynės namuose, pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams), socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje neįgaliųjų dienos centre, dienos socialinė globa asmens namuose, trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus ir proto ir (arba) fizinės negalios asmenims, ilgalaikė socialinė globa neįgaliųjų ar senelių globos namuose).

Trumpai skaičiais

+
Darbuotojų
+
Paslaugų gavėjų per metus
+
Socialiniai partneriai

Tikslas

Teikti efektyvią socialinę pagalbą Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį.

Misija

Užtikrinti būtiną socialinę pagalbą Jurbarko rajono gyventojams.

Pirmas žingsnis

Kreipkitės į Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrių ar į globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo specialistus dėl išsamenės informacijos apie reikalavimus globėjams bei reikalingus dokumentus.

Vizija

Inovatyvi, kokybiškų socialinių paslaugų spektrą užtikrinanti bei nuolat tobulėjanti įstaiga.

Skip to content