Jurbarko socialinės paslaugos

Karjera

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos
📣Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!
 
🔷Darbuotojas (-a), einantis (-i) šias pareigas:
yra įgijęs (-usi):
🔹 aukštąjį edukologijos, psichologijos ar socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
🔹teisę (atestuoto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM) vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą;
🔹yra susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmano raštvedybos taisykles;
🔹moka dirbti su programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;
🔹turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
🔹išmano ir moka taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;
 
Geba:
🔹savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
🔹organizuoti ir vesti grupinius mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams pagal GIMK mokymų rengimo programą;
🔹organizuoti ir vesti savipagalbos grupes esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams;
🔹atlikti vertinimą ir/ar pervertinimą globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimų gyvenamojoje vietoje;
🔹rengti ir teikti VTAS išvadas dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti veiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.
 
🟧Mes Jums siūlome:
🔸️nuolatinį palaikymą (supervizijos, kompetencijos kėlimo seminarai, mokymai, galimybė realizuoti savo idėjas);
🔸jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones, šaunų kolektyvą;
darbo laiko normą 40 val./sav.;
🔸pareiginės algos koeficientą nuo 0,81 (pareiginės algos baziniais dydžiais) pagal turimą darbo patirtį, rezultatus, turimą kvalifikaciją, t. y. darbo užmokestį nuo 1446 eurų (bruto).
🟪Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

 Jeigu jus domina mūsų organizacijos veikla ir sritis kurioje dirbame, jei manote, kad turite tinkamas asmenines savybes ir profesines kompetencijas dirbti mūsų aktyviame ir kūrybingame kolektyve, maloniai kviečiame su mumis susisiekti, siųsti savo CV ir motyvacinį laišką adresu info@jurbarkosp.lt. Vertiname savo darbuotojus, todėl stengiamės sukurti tinkamas darbo sąlygas, malonų mikroklimatą ir profesinio tobulėjimo galimybes.


DĖMESIO! Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais, vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ politikos, patvirtintos Įstaigos direktoriaus 2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V-86, reikalavimais. Taip pat informuojame, kad Jūs galite el. p. info@jurbarkosp.lt paprašyti šią informaciją ištaisyti ar ištrinti.

Skip to content