Jurbarko socialinės paslaugos

Privatumo politika

Bendra informacija

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” gerbia savo darbuotojų ir socialinių paslaugų gavėjų privatumą, todėl garantuojame, kad įstaigai Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš kreipdamiesi į įstaigą, perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi įstaigos teikiamomis socialinėmis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Šis puslapis apsaugotas su reCAPTCHA, čia yra Google Privacy Policy and Terms of Service.

Renkama informacija

Visi mūsų paslaugų gavėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume Jums teikti paslaugas.

Mes neperduodame paslaugų gavėjų sąrašų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų gaunama paslauga. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti Jums kokybiškas socialines paslaugas, jas palaikyti, susisiekti su Jumis dėl iškilusių klausimų, teikiant paslaugas ir pan.

Visa asmeninė paslaugų gavėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Paslaugų gavėjas, pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

Duomenų apsauga

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos“ stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. Įstaiga visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Visi Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

Privatumo politikos pakeitimai

VšĮ “Jurbarko socialinės paslaugos” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Skip to content