Jurbarko socialinės paslaugos

Darbuotojai

Pareigybės pavadinimas

Skaičius (etatais)

Darbo funkcijos

Specialieji reikalavimai

Direktorius

1

Vadovauja įstaigai ir vykdo darbdavio funkcijas bei pareigas, užtikrina įstaigos funkcionavimą, kokybišką pavestų funkcijų vykdymą.

Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų krypties išsilavinimas ir trejų metų socialinio ar vadovaujamo darbo patirtis

Vyriausiasis socialinis darbuotojas socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir intensyviai krizių įveikimo pagalbai

1

Koordinuoja trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimą suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, organizuoja intensyvią krizių įveikimo pagalbą.

Aukštasis socialinio darbo ar jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažiau kaip 2 metų patirtis organizuojant trumpalaikės, ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, intensyvią krizių įveikimo pagalbą.

Skip to content