Jurbarko socialinės paslaugos

Senyvo amžiaus asmenų globos namai

Ilgalaikė socialinė globa – Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa – Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba.

Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos tikslas – padėti senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia palaikyti ir ugdyti kasdieninius  gyvenimo įgūdžius,  stiprinti  savarankiškumą palaikant asmens gyvybinius poreikius, užtikrinant saugias ir jų poreikius  atitinkančias  saugias gyvenimo sąlygas.

Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai:

 • senyvo amžiaus asmenys;
 • suaugę asmenys su negalia.

Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos paslaugos skiriamos:

 • asmenims kurie deklaravę gyvenamą vietą Jurbarko rajono savivaldybėje;
 • esant laisvų vietų gali būti skiriama ir ne tik Jurbarko rajono gyventojams.

Teikiamos paslaugos:

 • Informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • bendravimas;
 • apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • laisvalaikio organizavimas;
 • maitinimo organizavimas;
 • pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.);
 • psichologinė pagalba;
 • darbinių įgūdžių ugdymas ( savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
 • transporto organizavimas;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų trukmė:

 • ilgalaikės socialinės globos paslauga teikiama daugiau nei 6 mėn. per metus, neterminuotai;
 • trumpalaikės socialinės globos paslauga teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo – kreiptis į socialinį darbuotoją seniūnijoje ar stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos socialinį darbuotoją ( kai asmuo gydosi stacionarios sveikatos priežiūros įstaigoje), užpildyti prašymą – paraišką ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • medicinos dokumentų išrašus (F027/a, F046/a);
 • duomenis apie pajamas ir turtą (jei nėra duomenų registre);
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Prireikus gali būti prašoma pateikti ir kitus dokumentus.

Ilgalaikės /trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra mokamos:

 • mokėjimas už ilgalaikę socialinę globą: mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto normatyvą. Jeigu turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos ilgalaikės socialinės globos trukmei.
 • mokėjimas už trumpalaikę socialinę globą: Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti.

Dėl ilgalaikės socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia  ir senyvo amžiaus asmenims paslaugų gavimo išsami informacija teikiama  viešojoje įstaigoje „Jurbarko socialinės paslaugos“ (Vydūno 56c, Jurbarkas ir Piliakalnio g. 4, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav.).

Kontaktai

Paslaugų teikimo vieta – Piliakalnio g. 4, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav.

Vardas, pavardėPareigosTelefonasEl. paštas
Ieva AmbrazaitienėSocialinių paslaugų srities specialistė
(Senelių globos namai)
+37044743103
+37060185673
ieva.ambrazaitiene@jurbarkosp.lt
Globos namų budintis darbuotojas(Senelių globos namai)+37067289669
Greta MedelienėSocialinių paslaugų srities specialistė
(Senelių globos namai)
+37064259703greta.medeliene@jurbarkosp.lt

Teikiamos informacijos, aptarnavimo ir konsultavimo vertinimas

Norėdami įvertinti, paspauskite žvaigždutę (1-blogai, 5-puikiai)
Vertino: 1, vertinimo vidurkis: 5

Jūsų pasiūlymai

Skip to content