Jurbarko socialinės paslaugos

Įvyko savipagalbos grupės užsiėmimai

Savipagalbos grupės tikslas – nukreipti, motyvuoti, socialinę pagalbą gaunančias šeimas, pokyčių link, konstruktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant tarpusavyje, pasitelkiant savo patirtį ir specialistų žinias. Tai vienas iš sąveikos tarp žmonių būdų, kai susirinkusieji dalijasi savo išgyvenamomis/išgyventomis problemomis, tai vieta, kuri nepalieka dalyvių vienatvėje su sunkumais ir amortizuoja socialinę atskirtį.

Dalindamiesi patirtimi, suprasdami vienas kito problemas, savigalbos grupės nariai dalijasi savo žiniomis, asmeniniais išgyvenimais sprendžiant vieną ar kitą šeimą ištikusį sunkumą, jausmais apie esamą ar buvusią negatyvią situaciją, gali padėti vienas kitam suprasti savo galimybes, padėti surasti stiprybes, įgalinti spręsti iškilusias problemas. Kalbamasi apie kiekvieno šeimos nario dalyvavimą ir  atsakomybę keičiant susidariusią/esamą destrukcinę situaciją, mokomasi prisiimti atsakomybę už savo, savo šeimos gyvenimą ir jo kokybę bei tolesnę įtaką vaikų ateičiai, už kurią yra atsakingi tėvai.

Socialinio darbo su šeima ašis riziką patiriančiose šeimose – jose augančių vaikų teisių ir teisėtų interesų užtikrinimas .Nuolat atsiranda iššūkiai įtraukiant ir motyvuojant tėvus. Savipagalbos grupės veikia savanorystės pagrindu, kai tėvai kviečiami dalintis savo rūpesčiais, vengiama vertinimų ar stigmatizavimo. Grupės užsiėmimų metu, nors jie vyksta nuotoliniu būdu, šeimos geranoriškai dalijasi savo rūpesčiais ir išgyventais pokyčiais. Vestose savipagalbos grupėse  dalyvavę šeimų tėvai susipažino ir galėjo diskutuoti, išsakyti savo nuomones, nuostatas socialinės atskirties, priklausomybių suvaldymo ir atsparumo palaikymo temomis. Aktualios diskusijos ir pasidalijimai vyko kalbantis finansinio raštingumo ir įsidarbinimo galimybių temomis. Socialinės darbuotojos darbui su šeima: Š. Butkutė, M. Vitkienė ir L. Kavaliauskienė vedė penkis virtualius susitikimus su riziką patiriančių šeimų atstovais. Specialistės pateikė teorinę medžiagą, rengė diskusijas. Daugelis iš dalyvavusių užsiėmimuose šeimų, išsakė pageidavimą pratęsti tokio pobūdžio susitikimus, vildamiesi „gyvų“ susitikimų.

Skip to content