Smagu prisidėti

Paprašyti gerbiamo Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios kunigo, suskubo į talką nakvynės namų paslaugų gavėjai. Juk visuomet smagu prisidėti prie gražių ir reikšmingų mūsų visuomenei darbų. Džiaugiamės būdami šios bendruomenės dalimi.