Jurbarko socialinės paslaugos

Tad kas gi yra budintis globotojas?

Tai – asmuo, kuris savo šeimoje, ne ilgiau nei 12 mėnesių, laikinai prižiūri nuo 1 iki 3 vaikų, kol jie sugrįš pas savo tėvus arba jiems bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Ši veikla vykdoma pagal globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Apie globėjus jau visi žino seniai, o dabar neseniai atsirado veikla, kurią savo gyvenamajame būste vykdo budintis globotojas. Kai šalyje imtasi vaikų globos pertvarkos, siekiama nuo institucinės globos pereiti prie gyvenimo šeimoje, jog kuo daugiau vaikų būtų apgyvendinti ne globos institucijose, o pas globotojus. Taip ir atsirado ši veikla.

Jurbarko rajone budinčio globotojo veiklą vykdo trys asmenys. Pirmoji budinti globotoja šią veiklą vykdo jau nuo 2019 m., antroji budinti globotoja į Jurbarko globos centro komandą prisijungė 2020 m., o štai šių metų kovo 21 d. VšĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ globos centras pasirašė bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su trečiąją budinčia globotoja. 2019 – 2021 m. budinčios globotojos priežiūros paslaugą suteikė net 22 vaikams netekusiems tėvų globos, keturi iš jų vis dar gyvena budinčių globotojų šeimose.

Kokią pagalbą gauna budintis globotojas?

Budintis globotojas šiame nelengvame vaiko priežiūros laikotarpyje nelieka vienas, jam yra teikiamos reguliarios Globos centro paslaugos:

  • Globos koordinatoriaus pagalba ir konsultacijos;
  • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos;
  • Galimybė dalyvauti savitarpio paramos grupių susitikimuose;
  • Individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos budinčio globotojo prižiūrimam vaikui;
  • Tarpininkavimo institucijose paslaugos;
  • Vaiko palydėjimas į biologinę, nuolatinių globėjų ar įtėvių šeimą.

Taip pat budintis globotojas turi galimybę lankyti:

  • Mokymus;
  • Profesinės kompetencijos tobulinimo kursus ir supervizijas;

Gali kreiptis dėl:

  • Laikino atokvėpio paslaugos.

Vaikas į budinčio globotojo šeimą ateina iš nesaugios aplinkos, kurioje jis patyrė nepriežiūrą, smurtą ar kitokį jį sužeidusį suaugusių elgesį. Dažnai šis vaikas būna patyręs ne vieną emocinę traumą, kurios paveikia jo elgesį ir supratimą apie save bei jį supančią aplinką. Budintis globotojas priėmęs vaiką netekusį tėvų globos į savo šeimą, tampa jam ne tik asmeniui tenkinančiu jo fizinius poreikius, bet suteikia paguodos ir palaikymo petį, sugeria vaiko neigiamas emocijas, yra visada šalia, kai vaikui sunku…

Tad linkime mūsų rajono budinčioms globotojoms sėkmės šiame nelengvame darbe, reikalaujančiame daug pasiryžimo, mylinčios širdies, supratimo bei didelės atsakomybės.

Daugiau informacijos, kaip tapti globėju ar budinčiu globotoju, galite sužinoti susisiekia kontaktais:

El. paštu: aiste.griune@jurbarkosp.lt; globoscentras@jurbarkosp.lt;

Tel. Nr. 866827527, 864157675;

arba apsilankę:

www.vaikoteise.ltwww.globoscentrai.lt

Skip to content