Jurbarko socialinės paslaugos

Į Eržvilko senelių globos namus atkeliavo dovana iš Floridos

Eržvilko senelių globos namų gyventojus pasiekė dovana iš Floridos. Į Lietuvą atvykę svečiai Aldona Shapiro ir Philip S. Shapiro gyventojams atvežė „Lietuvos dukterų draugijos“ ST. Petersburg surinktomis lėšomis nupirktą didelį, modernų ir funkcionalų televizorių.

Rėmėjai ne tik pristatė dovaną, bet ir suruošė vaišių stalą, prie kurio susėdę džiaugėmės išmaniosiomis technologijomis ir kokybiškais vaizdais. Tai jau ne pirma  „Lietuvos dukterų draugijos“ dovana, skirta  Eržvilko senelių globos namams. Pažintis su draugija užsimezgė 2006 metais, kai Elena ir Birutė Rūta Miniataitės, norėdamos pagerbti savo tėvelių A.A. Felikso ir Onos Miniatų iš Dirvonų kaimo atminimą, keletą kartų globos namams pervedė piniginę 200-300 dolerių paramą.

Lietuvių bendruomenei Floridoje atstovaujanti organizacija remia ne tik Eržvilko senelių globos namus, bet  ir kitas Lietuvos įstaigas. Šįkart parama perduota per Aldoną ir Philip S. Shapiro, kurie pusę metų praleidžia Floridoje, kitą pusę – Lietuvoje. Aldona, buvusi mokytoja, iš Vilniaus į Floridą išvyko gyventi prieš 10 metų. Jos sutuoktinio Philip giminės šaknys taip pat kilusios iš Lietuvos, o pagal tautybę jis žydas. Šeima domisi savo kilme, istorija, tad kaskart sugrįžę į Lietuvą aplanko daugelį vietų. Taip pat prisideda prie paramos įvairioms organizacijoms.

Skip to content