Jurbarko socialinės paslaugos

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

🔷Darbuotojas (-a), einantis (-i) šias pareigas:

yra įgijęs (-usi):

🔹aukštąjį edukologijos, psichologijos ar socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;

🔹teisę (atestuoto Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM) vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą;

🔹yra susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmano raštvedybos taisykles;

🔹moka dirbti su programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;

🔹turi B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

🔹išmano ir moka taikyti praktikoje socialinio darbo veiklos principus, metodus ir priemones;

Geba:

🔹savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

🔹organizuoti ir vesti grupinius mokymus būsimiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams pagal GIMK mokymų rengimo programą;

🔹organizuoti ir vesti savipagalbos grupes esamiems globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams ir įtėviams;

🔹atlikti vertinimą ir/ar pervertinimą globėjų (rūpintojų), įtėvių šeimų gyvenamojoje vietoje;

🔹rengti ir teikti VTAS išvadas dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) ar įtėvio pasirengimo tapti veiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu.

🟧Mes Jums siūlome:

🔸️nuolatinį palaikymą (supervizijos, kompetencijos kėlimo seminarai, mokymai, galimybė realizuoti savo idėjas);

🔸jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones, šaunų kolektyvą;

darbo laiko normą 40 val./sav.;

🔸pareiginės algos koeficientą nuo 7,8 (pareiginės algos baziniais dydžiais) pagal turimą darbo patirtį, rezultatus, turimą kvalifikaciją, t. y. darbo užmokestį nuo 1450,8 eurų (bruto).

🟪Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Skip to content