Jurbarko socialinės paslaugos

Projektas „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“

2020 m. gruodžio 11 dieną pasirašyta projekto „Socialiniai įgūdžiai tvarios šeimos pagrindui“ finansavimo sutartis.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Jurbarko krašto verslininkų sąjunga ir finansuojamas iš Europos socialinio fondo bei Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ugdyti ir stiprinti galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir skatinti tvarios šeimos kūrimą.

Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį bei galimą riziką patiriančios šeimos Jurbarko mieste.

Planuojama projekto veiklą vykdyti šiomis kryptimis:

  1. Būtinųjų socialinių įgūdžių ugdymas organizuojant užsiėmimus suaugusiems šeimos nariams;
  2. Organizuoti užimtumą socialinę atskirtį bei galimą riziką patiriančių šeimų nepilnamečiams asmenims.

Projekto metu bus pasiekti šie rezultatai:

  1. Suorganizuoti užsiėmimai 42 tikslinės grupės suaugusiems asmenims;
  2. Suorganizuoti užsiėmimai 70 tikslinės grupės nepilnamečių asmenų.

Planuojama, jog prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidės trys savanoriai.

Projektu siekiama ugdyti socialinę atskirtį patiriančių šeimų suaugusių asmenų finansų planavimo ir finansinio raštingumo, maisto gamybos ir paruošimo, šeimos planavimo (moters ir vyro fizinės, psichinės ir emocinės sveikatos), motyvacijos darbui kaip šeimos pajamų užtikrinimo būdo, buities organizavimo ir higienos palaikymo įgūdžius, padėti priklausomybes turintiems asmenims, organizuoti užimtumą nepilnamečiams šeimos nariams.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 22 mėnesiai.

Skip to content